Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Wing Lan

Số điện thoại : 86-15824233011

Free call
QC Hồ sơ

Kiểm soát chất lượng bắt đầu từ việc phát hiện nguyên liệu đến từng bước sản xuất theo đúng tiêu chuẩn hệ thống chất lượng ISO90001.

Chúng tôi có hệ thống chất lượng ISO90001, hệ thống truy tìm chất lượng, hệ thống đánh giá chất lượng, tài liệu kiểm soát quy trình và quản lý 6S ngay tại chỗ trong bước sản xuất rất để kiểm soát chất lượng sản phẩm.

1. Quy trình kiểm soát: tất cả các bước sản xuất và sản xuất đúng theo các hướng dẫn quy trình kỹ thuật. Nhân viên có đào tạo chuyên nghiệp và làm theo các hướng dẫn quy trình kỹ thuật để đảm bảo tính nhất quán của quá trình sản xuất.

2. Hệ thống truy tìm chất lượng: ghi lại thông tin liên quan đến sản phẩm như nhân viên, thiết bị, vật liệu, môi trường, v.v. bất cứ lúc nào. Mã sản xuất được tạo tự động. Tất cả các dữ liệu ban đầu của pin lithium có thể được truy tìm bằng mã.

3. Hệ thống đánh giá chất lượng: kiểm tra hàng ngày và đánh giá các xưởng sản xuất; kịp thời yêu cầu nhân viên kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu, để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

4. Quản lý 6S tại chỗ: thông qua quản lý 6S cải thiện môi trường tổng thể của các xưởng sản xuất, hình ảnh của công ty và hiệu quả làm việc. Loại bỏ lỗi và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

 • Zhejiang GBS Energy Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: ISO9001:2008
  Số: 16547/0
  ngày phát hành: 2015-07-13
  Ngày hết hạn: 2021-07-12
  Phạm vi/phạm vi: Design and Manufacture of Lithium-ion batteries and components
  cấp bởi: Quality Austria
 • Zhejiang GBS Energy Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: CE
  Số: SHBST15110059551467YEC-1
  ngày phát hành: 2015-12-03
  Ngày hết hạn: 2023-12-02
  Phạm vi/phạm vi: Design and Manufacture of Lithium-ion batteries and components
  cấp bởi: Shenzhen BST Technology Co.,Ltd.
 • Zhejiang GBS Energy Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: UL
  Số: 20161216-MH61463
  ngày phát hành: 2016-12-16
  Ngày hết hạn: 2020-12-15
  Phạm vi/phạm vi: Design and Manufacture of Lithium-ion batteries and components
  cấp bởi: UL LLC
Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

winglan@gbsystem.com